Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet (2015-2018)  blir lansert på Litteraturhuset i Oslo, klokken 13.00-16.00 mandag 16. februar. Til stede på lanseringen vil både statsministeren, utenriksministeren, forsvarsministeren, justis- og beredskapsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsministeren være. Lanseringen vil være todelt; først en politisk del og fra kl 14.00-16.00 fagseminar om sentrale tema i handlingsplanen.

Mer informasjon om programmet, samt informasjon om påmelding se: www.fokuskvinner.no

 
Tid: 13:00 − 16:00 Sted: Litteraturhuset i Oslo Arrangør: Utenriksdepartementet
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no