Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge.

Invitasjon til lansering av ny rapport.

Invitasjon til lansering av ny rapport.

LHBT-senteret ønsker velkommen til lansering av ny forskningsrapport om helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge fredag 30. januar.  Forskningen er utført av to forskere fra Uni Research Helse, Kirsti Malterud og Norman Anderssen, på oppdrag av LHBT-senteret i Bufdir. Rapporten har tittelen "Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge" og kartlegger relevante forskjeller i helse mellom lesbiske, bifile og heterofile kvinner. Forskerne har sett på om det er undergrupper blant lesbiske og bifile som er særlig utsatt for dårlig helse. De går også inn på helsevaner, bruk av helsetjenester og forholdet til åpenhet og egen seksuell orientering. Undersøkelsen baserer seg blant annet på helsedata fra en spørreundersøkelse som omfatter 197 lesbiske kvinner, 405 bifile kvinner og 979 heterofile kvinner. Forskere fra Uni Helse Bergen vil presentere sine funn.   For mer informasjon om rapporten: www.uni.no Sted: Bufdirs lokaler i Holbergs Terrasse, Stensberggt. 27 A., i 7. etasje. Tid: Fredag 30. januar klokka 11.00 til ca. 12.30 (Tekst hentet fra: Invitasjon til lansering)
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no