LDO om Åpning av Senter for likestilling

Om åpningen av Senter for likestilling på Barne- og likestillingsdepartementets nettsider

"Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt åpnet det nye Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Statsråden ønsket Senter for likestilling velkommen og lykke til med å gjøre Agder til en mer likestilt landsdel.

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Med bakgrunn i Agders lave grad av likestilling skal Senter for likestilling ha et særskilt fokus på å bedre kjønnsbalansen på ulike regionale samfunnsarenaer.

Barne- og likestillingsdepartementet har delfinansiert etableringen av senteret."

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no