Ledig vikariat i Senter for likestilling

Rådgiver

Søk stillingen

Teksten er hentet fra jobbnorge.no

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100% stilling (vikar) som rådgiver for en periode på 10 måneder fra 01.05.21. Stillingen er knyttet til Fakultet for samfunnsvitenskap, Senter for likestilling. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 120 tilsatte og er organisert i en fakultetsadministrasjon, 4 institutter, Senter for likestilling og en EVU-enhet.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre opplæring og kurs knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag
 • utvikling og drift av senterets nettsider, blant annet skriving og publisering av nyhetssaker
 • arrangementsstøtte og rapportering
 • i tillegg vil stillingen kunne bli tillagt ytterligere oppgaver av lederen for senteret og av fakultetsdirektøren

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis samfunnsvitenskapelige fag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • god kjennskap til offentlig sektor og likestillingsfeltet
 • relevant arbeidserfaring

Dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • erfaring med å skrive og redigere nyhetssaker
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kursvirksomhet

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • analytisk, fleksibel, serviceinnstilt og initiativrik
 • trives med et hektisk tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • god til å jobbe med flere parallelle prosesser samtidig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 490.600 – 535.200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 21.02.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • leder av Senter for likestilling Åsta L. Einstabland, tlf. 38 14 16 02, mobil 909 38 856 e-post astale@uia.no
 • fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen, tlf. 38 14 23 07, e-post per.s.sorensen@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Søk stillingen

Søknadsfrist

21. februar 2021

Kommune

Kristiansand

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no