FAFO 2010:33 – Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen

Denne rapporten presenterer funn fra en studie av hvordan det er å være lesbisk, homofil eller bifil arbeidstaker i Bergen kommune, og er forfattet av Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland.

Rapporten viser et positivt bilde av arbeidsmiljøet. Lesbiske, homofile og bifile som jobber i Bergen kommune er åpne, men det er en gruppe som fortsatt har en begrenset åpenhet. Selv om både ledelse og arbeidsmiljø beskrives positivt, er det om lag en fjerdedel av lesbiske, homofile og bifile som ikke svarer at de i stor grad blir behandlet med respekt. Det ser ut til å være noen enkeltpersoner som har fordommer mot lesbiske, homofile og bifile. Det er dessuten en tendens til at heterofile oppfatter homofiles liv som mer preget av seksualitet enn deres eget. Det er med andre ord behov for en bevisst personalpolitikk som kan skape rom for åpenhet på arbeidsplassen.

Prosjektet er utført av Fafo på oppdrag fra Bergen kommune og delfinansiert av KS Program for storbyrettet forskning.

Klikk på bildet under for å gå til Fafos nettside.

Omslaget til rapporten Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen

Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no