Faktahefte “LHBT Status 2014”

Forside faktahefte

Klikk på bilde for å laste ned brosjyren.

Hva vet vi om LHBT i dag? Hvordan opplever transpersoner arbeidslivet? Hvilke helseutfordringer er særskilte for bifile? Har lesbiske og homofile ungdommer noen spesielle utfordringer i skolehverdagen? I LHBT-senterets nye faktahefte får du svar på dette og mye mer. I heftet oppsummeres forskningen fra de siste årene på en oversiktlig og lettfattelig måte. Målet er at faktaheftet skal benyttes for å inkludere et lhbt-perspektiv i alle sektorer. (Tekst hentet fra bufetat.no)
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no