Likestilling i barnehagen

Menn i barnehagen - Ressursside for menn i barnehager
Gender loops - Hvordan gi jenter og gutter de samme mulighetene i barnehagen?
Hjalli - Om islandsk pedagogikk med et aktivt kjønnsperspektiv)
Nyheter og prosjekter

Lenker til dokumenter
Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
Temahefte om menn i barnehagen

Kilde: Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak, May-Linda Magnussen, 2007 Agderforskning: Tiltakene i denne bolken er rettet mot holdningsendring og bevisstgjøring blant barn , ansatte i barnehage og foreldre.

  • Handlingsplan for likestilling i barnehagene
  • Det bør satses bevisst på å rekruttere flere menn inn i barnehager. Barnehager kan inspireres til å arbeide med rekruttering av menn og integrering av kjønnsperspektiver.
  • Barnehager bør integrere likestillingsperspektivet som et vesentlig element i sine virksomhetsplaner.

Fra Seminaret Fritt Valg 08: "Me berre gjer det slik... ein dekonstruksjon av rådande kjønnsdiskursar" Lisbeth Homme og Lisbeth L. Skreland, barnehagestyrere Valle kommune

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no