Likestilling i innvandrede familier

Fredag 15. oktober gjestet forskningsleder Hanne Cecilie Kavli ved Fafo Likestillingsforum.

Forskningsleder ved Fafo Hanne Cecilie Kavli lytter til innspill og spørsmål fra tilhørerne.

Med utgangspunkt i rapporten Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier, fikk omtrent 20 fremmøtte presentert en rekke interessante funn knyttet til likestilling og etnisitet. Blant annet var det tydelig at enkelte etniske grupper i Norge i dag, har samme syn på likestillingsspørsmål som Norge generelt hadde for 30-50 år siden.

Norskfødte nordmenn kan lett tenke på alle innvandrere som én gruppe. Etter å ha fått kjennskap til denne rapporten er det tydelig at en slik kategorisering er feil. Kavli viser i rapporten til store forskjeller mellom de ulike etniske gruppene, for eksempel i synet på morsrollen og deltidsarbeid. Også innad i samme etniske gruppe kan forskjellene være betydelige mellom generasjonene.

Mer om denne rapporten kan du lese på Fafo's nettsider ved å klikke på rapporttittelen i teksten over.

Neste Likestillingsforum er 17. desember. Da er det forskerne Torunn S. Olsen fra Universitetet i Agder og Nina Jentoft fra Agderforskning som presenterer rapporten Et liv jeg ikke valgte. Om unge uføre i fire fylker. Mer informasjon og påmelding til dette finner du i aktivitetskalenderen vår til høyre, eller ved å klikke her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no