Forskningsrapporter om likestilling på Agder

Agderforskning har laget flere rapporter som omhandler likestilling på Agder.

Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger ble presentert i 2005 på oppdrag fra NHO Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Her har forskerne May-Linda Magnussen, Trond Stalsberg Mydland og Gro Kvåle tatt utgangspunkt i det faktum at kvinner på Agder har en svakere tilknytning til arbeidslivet enn kvinner andre steder i landet, med mål om å kartlegge sentrale faktorer som kan ha betydning for denne svake tilknytningen til arbeidslivet.

Likestilling i kommune- og fylkesplaner på Agder er laget av May-Linda Magnussen i 2007 på oppdrag fra KS-Agder. Rapporten er en oppfølging av kartleggingen "Arbeid ute og hjemme:  Sørlandske mødres valg og vurderinger", og gir en status på hvorvidt likestillingsarbeidet i kommunene på Agder er forankret i kommune- og fylkesplaner.

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak er laget av May-Linda Magnussen i 2007 på oppdrag fra Agderrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Denne rapporten er skrevet for å inspirere og gi gode tips til likestillingsarbeid. Dette gjøres ved å formidle hvordan utvalgte kommuner på Agder, samt andre aktører nasjonalt og i Norden, har arbeidet med likestilling.

Last ned rapportene ved å klikke på bildene under.

Arbeid ute og hjemme - Sørlandske mødres valg og vurderinger

Arbeid ute og hjemme - Sørlandske mødres valg og vurderinger

Likestilling i kommune- og fylkesplaner på Agder

Likestilling i kommune- og fylkesplaner på Agder

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no