Likestilling og klimaforandringer

Senter for likestilling er invitert til Nordisk Summit om ligestilling, køn og klimaforandringer

2. februar av Likestillingsministeren i Danmark.

Åsta Einstabland deltok fra senteret.

KLIMAFORANDRINGERNE er én af de største udfordringer, vi står overfor! Globalt, nationalt og lokalt er der fokus på, hvordan vi fremover tackler udfordringerne og sikrer en bæredygtig udvikling.
DERFOR har de nordiske ligestillingsministre besluttet, at klimaindsatsen skal sætte fokus på den menneskelige og sociale kontekst med udgangspunkt i at:
• Kvinder og mænd belaster miljøet forskelligt
• Kvinder og mænd påvirkes forskelligt af klimaændringerne
• Der er skæv kønsbalance i beslutningsprocesserne både i forhold
til tilpasnings- og reduktionsindsatsen
FOR EKSEMPEL bruger kvinder i EU den offentlige transport, mens mænd i højere grad tager bilen. I U-landene lider kvinder i højere grad end mænd overlast i forbindelse med klimaændringer og naturkatastrofer.
Nordiske Summit er et strategilaboratorium, hvor du og de andre deltagere gennem en styret proces, via inspiration og med kreativ assistance sammen udvikler og tænker lige-stilling, klima og innovation tværfagligt med fokus på:
• Transport
• Forbrug
• Tilpasning til klimaforandringer i udviklingslandene
Godt en uge inden Nordisk Summit vil du få tilsendt uddybende materiale.
DU SKAL være med til at udarbejde en Nordisk Summit Deklaration
med 15 konkrete anbefalinger målrettet:
• Det politiske niveau – med fokus på FN topmødet i København i 2009 (COP15)
• Det organisatoriske niveau – med fokus på de organisationer der arbejder med
tilpasning til og reduktion af klimaændringerne
• Det individuelle niveau – kvinders og mænds adfærd i forhold til påvirkning af klimaet
DELTAGERNE er 50 nøje udvalgte personer med meget forskellige baggrunde fra alle de nordiske lande. Du vil møde ministre, eksperter og nøglepersoner på klima, ligestilling, transport, innovation, forbrug og naturkatastrofer, virksomhedsledere, NGO’er, forskere og embedsmænd.
NORDISK MINISTERRÅD har i samarbejde med Bindslev AS tilrettelagt Nordisk Summit, og den danske minister for ligestilling Karen Jespersen og udviklingsminister Ulla Tørnæs vil byde deltagerne velkommen. Nordisk Ministerråd vil modtage dagens resultat og sikre, at anbefalingerne bliver drøftet i Nordisk Ministerråd, og at resultaterne udbredes globalt – blandt andet gennem en særlig sideevent på en FN samling i marts i New York.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no