Likestilling og politisk deltakelse – er det tidsklemma som avgjør?

På vegne av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling m.fl. ønsker vi å videreformidle følgende Agderarrangement:

 

Loveleen Brenna er konferansier på debatten.

Loveleen Brenna er konferansier på debatten.

Slagord om valgfrihet møter kvinner fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk. Valgfrihet til å være mer hjemme, til å stå på i lederjobber, og til å dyrke hobbyer og interesser. Fersk forskning viser at kvinner som jobber fullt, er mer engasjert i politikk og samfunnsspørsmål enn dem som prioriterer familieliv og hjemmesfære. Man får altså ikke mer tid til politiske verv av å jobbe mindre. Trenger vi kvinnene i det politiske liv – og hvordan får man dem i så fall på banen? Hvilke løsninger presenterer ulike politiske partier på valgfrihetens dilemma?

Forsker May-Linda Magnussen innleder med forskningsresultater før paneldebatten.
Debatten ledes av Loveleen Brenna

Deltakere:
•Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Fremskrittspartiet,
•Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet
•Bjørnar Moxness, Rødt
•Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig folkeparti
•Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arrangører: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Vest-Agder fylkesbibliotek, prosjektet Likestilling som regional kraft og Arendal bibliotek

Tid:14:00-15:30
Sted: Arendal Bibliotek

Påmelding på facebook!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no