Likestilling på Sørlandet, forside Klassekampen 20. mai

Åsta Einstabland, seniorrådgiver ved Senter for likestilling, intervjues i dagens Klasskampen
om likestilling på Agder (papirutgaven, se førstesiden). Einstabland uttaler at det på Agder ser ut til å råde en oppfatning om at menn skal være hovedforsørger, mens mor skal være hjemmeværende og være sammen med barn. Senter for likestilling har søkt om forskningsmidler fra regjeringen og vil blant annet undersøke hvilke holdninger unge på Agder har til utdanningsvalg og fremtidig partner. Einstabland forteller at det også er en tendens på Sørlandet til at kvinner tar ut ferie mens fedre har farspermisjon. Forskning viser at far får bedre tilknytning til barnet dersom han tar ut foreldrepermisjon og får legge opp betingelsene for samværet selv. Menn må få lov til å gjøre ting på sin egen måte, så dette med farspermisjon kombinert med mors ferie, slår også dårlig ut, sier Åsta Einstabland.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no