Likestilling sentralt for å skape bærekraftige samfunn

Av: Runa S. Lindebjerg, GRID-Arendal

I november skal norske myndigheter eksamineres i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjon og 22 norske organisasjoner mener at regjeringen har gjort en for dårlig jobb med å styrke likestillingsarbeidet. Dette kommer frem i rapport som ble publisert tidligere denne uken.

Under Arendalsuka arrangerte Senter for likestilling og GRID-Arendal en debatt med grønn politikk og likestilling som tema. Likestilling har vært sentralt i Norges utvikling som nasjon. Derfor var vi ett av de første landene i verden som innførte stemmerett for kvinner og blant de tidligste nasjonene som fikk en kvinnelig statsminister.

Verdensbildet har endret seg siden den tid og store klima- og miljøutfordringer har fått mer fokus den siste tiden. Men vil grønnere politikk og fokus på miljø og klima styrke eller svekke likestillingsarbeidet? Vil kvinner i lederstillinger ha et større fokus på bærekraftig økonomi? Og vil flere fornybare energikilder og et bærekraftig samfunn også kunne styrke kvinners samfunnsrolle?

Med et panel bestående av Une Aina Bastholm (Miljøpartiet De Grønne), Cecilie Knibe Hanssen (Arbeiderpartiet), Nina Jensen (WWF Verdens naturfond), Anja Bakken Rise (Framtiden i våre hender), Thore-Andre Thorsen (Yme), Ingvild Wetrhus Thorsvik (Venstre), Mali Tronsmoen (SV), Svein Tveitdal (Klima2020) og Gro-Anita Mykjaaland (Senterpartiet) var det stor enighet om at likestilling er viktig for å styrke grønn økonomi og at vi står overfor utfordringer både nasjonalt og internasjonalt for å skape bærekraftige samfunn hvor likestilling og grønn økonomi står i spissen. Debatten ble ledet av sosiolog og kjønnsforsker Agnes Bolsø.

Selv med en lang kamp hvor kvinner og menn har stått sammen for å skape de samme rettighetene ser vi fortsatt store forskjeller i samfunnet. Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre forklarte tall fra hennes studie hvor det er nesten 70 % kvinner som studere juss, men den kvinnelige partnerandelen i de største advokatfirmaene er i underkant av ti prosent. I tillegg er kun 1 av 25 statlige juridiske toppstillinger besatt av kvinner. Svein Tveitdal, tidligere FN direktør, dro frem kvinnelige ledere som nettopp har prioritert bærekraft og reflekterte rundt de positive evnene til kvinner.

Men kvinner i lederroller er ikke nødvendigvis bedre enn menn i lederroller mente flere av paneldeltagerne. - Det er også viktig at kvinner kommer inn i mannsdominerte yrker og at menn jobber i kvinnedominerte yrker. Den jobben kan ikke kvinnene gjøre alene, uttalte Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen.

Samtidig har Norge kommet langt i likestillingsarbeidet i forhold til mange andre land. Thor-Andre Thorsen fra Yme påpekte at det er viktig at Norge deler sine erfaringer med utviklingsland som har en stor økonomisk vekstøkning foran seg. –Det er viktig å jobbe med likestilling i utviklingsland fordi det er kvinnene som bærer byrden, sa Thorsen som forklarte at klimaendringer i stor grad påvirker kvinnenes oppgaver og roller i hjemmet.

Selv om Norge har kommet langt i likestillingsarbeidet i forhold til andre land, påpekte Mali Tronsmoen i SV at det fortsatt gjenstår mye i likestillingskampen i Norge. –Det er fortsatt store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder økonomi, makt og vold, i tillegg til at de tradisjonelle kjønnsrollene fortsatt består, sa Tronsmoen. Kvinner og menn har et felles ansvar for å skape et bærekraftig samfunn og som Nina Jensen, leder i WWF Verdens naturfond, påpekte er mangfold i alle yrker, styrerom og debattpaneler viktig.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, påviste linken mellom grønn økonomi og likestilling med en holdningsundersøkelse som organisasjonen nylig utførte. Resultatene viste at kvinner i gjennomsnitt er nesten 20% mer positive til klimatiltak enn menn. –Men, som Riise la til, vi har både en kvinnelig statsminister og finansminister som mange mener ikke har gjort nok for den omstillingen vi må gjennom.

Det er tydelig at Riise ikke er den eneste som er misfornøyd med regjeringens arbeid. Det viser rapporten om likestillingsarbeidet i Norge som Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) la frem denne uken. Tiltak som å redusere fedrekvoten fra 14 til ti uker har gjort at fedre tar ut mindre andel av den totale foreldrepengeperioden, ifølge Nav. Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, mener at regjeringen har gjort lite eller ingenting for å øke likestillingen i Norge.

Debatten rundet av med en oppfordring fra panelet om å skape et folkelig engasjement rundt klima- og likestillingsarbeidet, nettopp fordi de er så sterkt knyttet sammen og fordi begge sakene er viktige for omstillingen vi står overfor.

Artikkelen er hentet med tillatelse fra GRID-Arendal. Se original publisering her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no