Likestilling viktig for å utnytte arbeidskraftpotensial

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har sett nærmere på frafall i velferdsyrker. De har utført en analyse av deltid, kompetanse og inkludering blant arbeidstakere i offentilig sektor uten høyere utdanning. Her blir blant annet økt likestilling på hjemmebane trukket frem som en viktig faktor for å kunne utnytte et større arbeidskraftpotensial.

Logoen til AFI(...) Gitt disse forutsetningene, kan vi identifisere et arbeidskraftpotensial på ca. 38.400 årsverk, tilsvarende omtrent 10% av den eksisterende arbeidsstyrken. Det vil imidlertid kreve grep knyttet til ledelse, arbeidsorganisering og økt likestilling på hjemmebane for å realisere dette potensial.

Last ned notatet på AFIs nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no