Likestillingen på Agder vil ta 100 år

Forsker Anne Grethe Solberg er rystet over den skjeve likestillingen på Agder at hun ikke vet om hun vil dra på ferie hit.

Fædrelandsvennen skrev torsdag at det fremdeles er svært få kvinner i topplederstillinger på Agder. Av de 53 største bedriftene, har 47 mannlig toppsjef. Forsker Solberg er svært provosert.

Det tar seg ikke ut. Agderfylkene kan ikke være så mannsdominert. Jeg vet ikke om jeg gidder dra på ferie dit en gang. Det er helt antikvarisk, nesten tilbakestående å skilte med så få kvinner og så såre kjønnsbalanser, mener Anne Grethe Solberg, sosiolog, forsker og lederutvikler. Hun har forsket på kjønn og ledelse og er prosjektleder for programmet Futura, som har som mål å bedre kjønnsbalansen i bedrifter. Solberg har også forelest for kvinnene som deltar i NHO-programmet Female Future.

Hun reagerer svært sterkt på den store forskjellen på Agder.

Les mer:
http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article735371.ece

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no