Likestillingsdebatt om nye Lindesnes

I regi av Skap Kreativ Folkehøyskole møttes politikere fra ni partier onsdag 20.mars for å diskutere hvordan nye Lindesnes skal få til et likestillings løft. Ordstyrer for paneldebatten var Åsta Lovise Einstabland fra Senter for likestilling. Utkastet til kommuneplanen for Lindesnes 2020-2032 har ikke likestilling som et eksplisitt satsningsområde. Hun utfordret derfor partiene innen disse tre hovedspørsmålene:

  • Hvordan begrunner ditt politiske parti hvordan og hvorfor en skal jobbe med og for likestilling i Mandal
  • Hva mener du er den eller de viktigste likestillingsutfordringene i Agder?
  • Det har også fremkommet i media at det å ytre seg i media også kan medfører hatefulle ytringer. Har du som politikere opplevd å få hatefulle ytringer? Hva gjorde det isåfall med deg? Og hva tenker du og ditt parti i fht å finne løsninger knyttet til å forebygge hatefulle ytringer?

En sak alle partiene så på som den viktigste likestillingsutfordringen i Agder var ufrivillig deltid og flere nevnte også økt innsats i arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.Det ble også drøftet hvordan man skal få flere kvinner til å engasjere seg politisk. "Menn får hets på sak, kvinner på person. Da blir det ikke lett", sa Randi Fredriksen fra Senterpartiet under debatten. Dette kun de mannlige og kvinnelige politikerne kjenne seg igjen i. Lindesnes avis har skrevet en nyhet om debatten. Du kan lese hele saken her.

Senter for likestilling sender inn innspill til høringen for den nye planen som legges ut 10.mai.

FOTO: Jens Saanum Bessesen

Publisert 08.april 2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.