Likestillingsforskning ved Universitetet i Agder

Senter for likestilling ønsker å profilere kunnskapen og kompetansen på likestillingsfeltet ved både Senteret og Universitetet i Agder. Vi har derfor laget en tematisk oversikt over likestillings- og kjønnsrelatert forskning og formidlingsaktiviteter ved UiA. Listen vil ligge tilgjengelig på våre forskningssider. Listen er basert på registreringssystemet Cristin og AURA. Listen er derfor begrenset til dette systemet og dets muligheter, samt til de søkeordene vi har valgt. Våre reviderte forskningssider gir en oversikt over resymeer, publikasjoner, masteroppgaver, bokkapitler og artikler ved Universitetet i Agder og Senter for likestilling. Listen oppdateres jevnlig og gir en god indikasjon på den kunnskap og kompetanse som er opparbeidet ved Universitetet. Har du kjennskap til publikasjoner som er relevante, men ikke tatt med, ta gjerne kontakt med oss! Sjekk sidene her: http://senterforlikestilling.org/forskning
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no