Likestillingsforum 18. desember 2009: Menn i pleie og omsorg

Denne gangen kommer Helge Svare, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, til likestillingsforumet for å presentere sin forskning om mannlige ansatte i pleie og omsorg. Svare kom ut med boka Menn i pleie og omsorg: Brødre i hvitt nå i 2009. Han kommer til å si noe om hva slags forestillinger ungdom har om pleie- og omsorgsyrkene, litt om erfaringene med å øke mannsandelen på sykehjemmet han studerte, og til slutt hva man kan bruke disse erfaringene til.

Les mer om Helge Svare og forskningen hans her: http://www.afi.no/org_view_employee.asp?iEmployeeId=81

Det blir innledning fra klokka 11 - ca 12, så lunsj, og så diskusjon/spørsmål fram til 13.

Sted: Agderforsknings lokaler i Sørlandet Kunnskapspark på Gimlemoen.

Blir du med på desembermøtet i forumet?
Meld deg på til mlm@aforsk.no innen mandag 14. desember.
Forumet er åpent for alle, så inviter gjerne med noen du tror kan ha interesse av å delta.

Foilene fra Svares innlegg i Forumet (pdf)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no