Likestillingsforum 18. mars

18. mars var Jørn Cruickshank, seniorforsker ved Agderforskning, i likestillingsforumet for å presentere rapporten ”Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand”, som kom ut i 2008. Rapporten er basert på en kvalitativ studie hvor homofiles og lesbiskes subjektive opplevelse av livskvalitet står i fokus. Cruickshank viste at selv om mange lesbiske og homofile på Sørlandet lever gode liv, er det fremdeles langt fra uproblematisk å være ikke-heterofil i vår landsdel. Vold og mobbing er og har vært en del av hverdagen, spesielt for mennene som ble intervjuet. Flere av informantene i prosjektet trekker frem religiøse miljøer som spesielt intolerante. Diskusjonen etter innlegget viste at mange av temaene i queerforskningen har nære koblinger til kjønnsforskningstema mer generelt.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no