LIKESTILLINGSFORUM 18. MARS

18. mars klokka 11-13 kommer Jørn Cruickshank, seniorforsker ved Agderforskning, til likestillingsforumet for å presentere rapporten ”Livet som homofil og lesbisk i Kristiansand”, som kom ut i 2008. Rapporten er basert på en kvalitativ studie hvor homofiles og lesbiskes subjektive opplevelse av livskvalitet står i fokus. Selv om mange lever et godt liv, er det fremdeles langt fra uproblematisk å være ikke-heterofil på Sørlandet. Spørsmål som berøres er hvorvidt homofile og lesbiske har møtt ulike reaksjoner når de står frem med sin legning, hvordan religiøse miljøer møter homofile og hvilke følger omgivelsenes reaksjoner kan ha for psykisk helse. Rapporten har også noen forslag til hvordan homofiles og lesbiskes livskvalitet på Sørlandet kan bedres. Seksuell legning er et av diskrimineringsgrunnlagene som faller inn under Senter for likestillings mandat.

Vi starter forumet med innlegg fra 11 til 12, så lunsj, og så en halvtime med diskusjon frem til klokka 13. Forumet blir i Sørlandet Kunnskapspark på Gimlemoen, i møterom Alfa, rett til høyre når dere kommer inn hovedinngangen. Meld deg på innen mandag 15. mars! Forumet er åpent for alle, så inviter gjerne med deg noen du tror kan ha interesse av å delta. De andre datoene for vårens likestillingsforum er 16. april og 11. juni. Sett av datoene allerede nå!
PÅMELDING HER

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no