Likestillingsforum 19. juni

Det siste møtet for sommeren er til fredag 19. juni klokken 11-13. Agnes Aaby Hirsch er likestillingskoordinator ved Statistisk sentralbyrå og har vært med på arbeidet med å revidere likestillingsindeksen. Hun vil innlede om bakgrunnen for valg av de ulike indikatorene i indeksen og hva som ligger bak dem. Hva kan indeksen si noe om og hva kan den ikke si noe om? I diskusjonen etter lunch er det mulighet for å stille spørsmål og vi kan blant annet diskutere hvor egnet likestillingsindeksen er for å måle grad av likestilling og eventuelle alternative måter å måle på. Mye av likestillingsarbeidet på Agder er tuftet på regionens lave skåre på SSBs indeks, så dette er viktige spørsmål for regionen!

11.00-11.45: Innledning ved Agnes Aaby Hirsch
11.45-12.15: Lunch
12.15-13.00: Siste nytt fra Senter for likestilling og diskusjon over dagens tema

Sted blir Agderforsknings lokaler i Sørlandet Kunnskapspark på Gimlemoen.

Blir du med på neste møte i forumet? Meld deg på til mlm@aforsk.no innen mandag 15. juni.
Forumet er åpent for alle, så inviter gjerne med noen du tror kan ha interesse av å delta. Velkommen!

Påmelding til May-Linda Magnussen mlm@aforsk.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no