Likestillingsforum – Et liv jeg ikke valgte. Om unge uføre i fire fylker

Fredag 17. desember får forumet besøk av forskerne Torunn S. Olsen fra Universitetet i Agder og Nina Jentoft fra Agderforskning.

November 2009 kom de ut med rapporten ”Et liv jeg ikke valgte. Om unge uføre i fire fylker”, sammen med kollega Hanne C. Jensen. Rapporten har fått betydelig oppmerksomhet, både nasjonalt og også regionalt, ettersom Aust-Agder er ett av fylkene som studeres. Landsdelen vår preges av uvanlig mange uførepensjonister, og også et stort tilfang av unge uføre. Dette utgjør utvilsomt en stor utfordring for regionen. Kan noe av den høye andelen unge uføre henge sammen med landsdelens tradisjonelle kjønnsroller? Dette spørsmålet vil Olsen og Jentoft gi innspill til den 17. desember. Last ned hele rapporten deres her: http://www.agderforskning.no/reports/fou92009_ungeufoere_i_fire_fylker_(1).pdf

Forumet varer fra 11-13, med innlegg fra 11-12, lunsj fra 12-12.30, og diskusjon fra 12.30-13. Stedet er møterom Alfa i Sørlandet Kunnskapspark på Gimlemoen.

Meld deg på innen onsdag 15. desember her: https://eras.uia.no/reg.php?id=247

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no