LIKESTILLINGSFORUM 21. AUGUST 2009

I likestillingsforumet fredag 21. august var sosiolog og stipendiat Nina Rossholt ved Høgskolen i Vestfold hos oss og foreleste om forholdet mellom kvantitativ og kvalitativ likestilling i barnehagen. Tittelen på det kjempeinspirerende innlegget var: Hvordan gjør jenter og gutter kjønn i barnehagen? Utfordringer og muligheter. Les mer om Rossholts forskning her:

http://kilden.forskningsradet.no/artikkel/vis.html?tid=63492

De fleste av de fremmøtte til dette forumet var styrere og andre ansatte i barnehager. Rossholt oppfordret barnehageansatte til å fokusere på den kvalitative likestillingen ved å stille spørsmål ved og reflektere over egne tatt-for-gitte, kjønnede begreper, forståelser og praksiser. Målet med arbeidet er å se nye ting i måter gutter og jenter handler på og gi begge kjønn flere muligheter og større handlingsrom. Man trenger ikke store prosjekter for å arbeide med likestilling – man kan bruke sin egen pedagogiske kompetanse til å reflektere over betydningen av kjønn og gjøre endringer ut fra det.

Du kan klikke deg inn på Rossholts foiler her:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no