Likestillingsforum 24. okt 08

Tema: Kvinnelig ledelse på stedet hvil - presentasjon av casestudie av Åsta Einstabland
- Neste møte om Likestilling og levekår er 19. desember.
Tilstede: Inger Mari Sørvig, Gjerstad kommune, Bjørg Sunde, Gjerstad kommune, Lina Persen Gjerstad kommune, Hanna Aase, Kvinnegründerdagen, Toril Hogstad, Kristiansand kommune, Ann Camilla Schulze-Krogh, Innovasjon Norge, Anne Aunevik, Kristiansand kommune, Kirsti Bauer-Nilsen, Mandal kommune, Irene Lunde, Mandal kommune, Inger Johanne Danielsen, Oxford research, Åsta Einstabland, Senter for likestilling, May-Linda Magnussen, Agderforskning og Senter for likestilling, Birgitte Kleivset Senter for likestilling.
Bilder fra forummøtet

Åsta Einstabland la frem sitt casestudie om faktorer for kvinners karrieremuligheter agderregionen, basert på masteravhandlingen Kvinnelig ledelse på stedet hvil : et case-studie av en organisasjon på Agder. I undersøkelsen var åtte kvinnelige ledere intervjuet om deres rolle som leder i bedriften og årsaker til at kvinnelige ledere var så få. De mente mye skjedde når kvinner fikk barn og gjerne gikk ned i stillingsprosent. Man fikk en tradisjonell familieorientering, der mannen var hovedforsørger og var den som skulle ha en karriere. Det var også vanlig i denne organisasjonen at mannlige ledere i organisasjonen hadde hjemmeværende eller deltidsarbeidende koner.

Makt og demokratiutredningen sluttrapport fastslår at likestilling i norsk sammenheng er "et felt preget av gode intensjoner hvor likestilling i dag fremstår som en diffus verdi som alle er for og som det er politisk ukorrekt å være imot"

Etter Åstas innlegg gikk diskusjonen om kvinner og ledelse videre, og om det "kjønnspillet" man er den del av, der det forventes at menn og kvinner oppfører seg på visse måter. Det er ikke alltid lett å komme som ny kvinnelig leder inn i en tradisjonelle maktstrukturer.

May-Linda Magnussen orienterte om Senter for likestilling og Likestillingsforum
Meld inn ideer og ønsker til seminarer. Senteret finasierer også forskerbesøk i kommuner og bedrifter.

Åsta Einstabland fortalte om to planlagte kurs og konferanser i Senter for likestilling til våren:

  • 12. februar: Mediakurs for kvinner
  • I mai: Menn og omsorg: den internasjonalt kjente mannsforskeren Michael Kimmel kommer.

Orienteringsrunde:


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no