Likestillingsforum – Kvinnpanelet om vold og tvangsekteskap

14. april kommer Loveleen Rihel Brenna til Likestillingsforum. Brenna er mest kjent som leder av det regjeringsoppnevnte Kvinnepanelet, men har også lang erfaring med arbeid innenfor områder som integrering og mangfold, fellesskapsbygging og fremheving av flerkulturell kompetanse.

Bilde av Loveleen Rihel Brenna

Leder av det tidligere Kvinnepanelet Loveleen R. Brenna kommer til Likestillingsforum 14. april 2011.

I rapporten som ble overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i høst, konkluderer Kvinnepanelet med en rekke ulike tiltak for blant annet å redusere vold og overgrep mot kvinner. I et utdrag fra rapporten sies det at:

Forestillingen om Norge som beste elev i klassen og at kjønnslikestilling er oppnådd, kan fungere som en passiviserende faktor som hindrer videre utvikling og framskritt i arbeidet. De formelle strukturene i form av lovverk er på plass, likevel makter ikke sam­funnet å bekjempe vold og overgrep på tilfredsstil­lende vis. Etter 30 år med krisesentre og økt fokus på menns vold mot kvinner, trenger vi fortsatt å styrke arbeidet. Uten sterkere satsning på dette området vil vi aldri oppnå reell likestilling mellom kjønnene.

Med Kvinnepanelets arbeid til grunn kommer Loveleen Rihel Brenna til Likestillingsforum for å snakke om Kvinnepanelets brede tilnærming til vold, inkludert tvangsekteskap.

Tid og sted: Møterom Alfa, rett til høyre når dere kommer inn i Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med innledning klokka 11, spiser så lunsj, og fortsetter med en diskusjonsdel fram til klokka 13.

Påmelding innen tirsdag 12. april på følgende lenke: https://eras.uia.no/reg.php?id=327

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no