Likestillingsforum: LHBT i arbeidslivet

På dette likestillingsforumet vil Arne Backer Grønningsæter fra FAFO presenterer funn fra rapporten "LHBT i arbeidslivet - En kunnskapsgjennomgang".Arne Fafo Forskerne har gått igjennom norsk og internasjonal forskning, intervjuet informanter fra organisasjoner i arbeidslivet og sett på diskrimineringssaker i Norge, Sverige og Storbritannia. Rapporten viser et tydelig behov for mer kunnskap om holdninger, arbeidsmiljø og diskriminering, samt om tiltak som kan motvirke diskriminering og skape åpne og inkluderende arbeidsplasser. Lesbiske, homofile og bifile har hatt diskrimineringsvern i arbeidslivet siden 1998. Transpersoner fikk vern mot diskriminering fra 2014 og nylig har arbeidsgivere fått plikt til å gjennomføre tiltak for likestilling på alle diskrimineringsgrunnlagene. Fra internasjonal forskning vet vi at det kan være store, men ofte skjulte, utfordringer. Svensk og amerikansk forskning viser blant annet at ikke-heterofile har dårligere karriereutvikling enn heterofile. Arbeidslivet er en viktig arena for personers levekår, ettersom det gir tilgang til økonomiske ressurser, faglig utvikling og deltagelse på sosiale arenaer. Ved å ta noen bevisste grep kan en arbeidsgiver sørge for at denne arenaen er like tilgjengelig for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi gleder oss til å ta imot Arne Backer Grønningsæter og høre han dele sin kunnskap om LHBT-feltet med oss. Gjennom et åpent språk og variert bildebruk kan man oppnå stor signaleffekt som vil bidra til at arbeidsplasser oppleves som inkluderende og likeverdig. Men for å komme dit trenger vi kunnskap. Det vil vi få denne dagen. Dette Likestillingsforumet arrangeres i samarbeid med Skeive Sørlandsdager. Tid: 20. august, 11.00 – 13.00 Sted: Kunnskapsparken, ved UiA Påmelding via denne linken innen 20. augusthttps://eras.uia.no/reg.php?id=1402        
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no