Likestillingsforum – deling av husarbeid og barneomsorg blant norske par

Thomas Hansen fra NOVA kommer på likestillingsforum i april for å presentere rapporten Likestilte familier. Foto: NOVA.no

Thomas Hansen fra NOVA kommer på likestillingsforum i april for å presentere rapporten Likestilling hjemme. Foto: NOVA.no

Da NOVA-rapporten "Likestilling hjemme" ble presentert høsten 2012 fikk den mye omtale i avisene. 26. april kommer Thomas Hansen fra NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring- for å presentere den mye omtalte rapporten.

  Rapporten presenterer data om variasjoner i arbeidsdeling hjemme, og belyser en rekke spørsmål knyttet til det, blant annet: Hvordan deler par husarbeid og omsorgsoppgaver i ulike livsfaser? Varierer arbeidsdeling hjemme med sosial klasse og bomiljø? Hvordan er holdninger til kjønnslikestilling i ulike grupper, og hvor sterk er sammenhengen mellom likestillingsholdninger og arbeidsdeling hjemme? Hvor tilfreds er kvinner og menn med likedeling og skjevdeling av husarbeid? Bidrar likedeling hjemme til lavere risiko for samlivsbrudd?   Du kan laste ned hele rapporten fra NOVA sine hjemmesider. Tid: Fredag 26. april. Vi starter kl. 11:00 og er ferdige til kl. 13:00. Sted: Agderforsknings lokaler på Sørlandets kunnskapspark Påmelding innen mandag 22. april på denne lenken: https://eras.uia.no/reg.php?id=805
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no