Likestillingsforum – Deltidsarbeid; årsaker, konsekvenser og løsninger

Kari Ingstad vil på årets første likestillingsforum snakke om alternative turnusordninger.

OBS! Forumet er flyttet!
Møt opp på Universitetets bygg J, første etasje, rom 064 (J1064).

 

Kari Ingstad vil på nyårets første likestillingsforum snakke om alternative turnusordninger.

Ingstad vil presentere fra sin doktoravhandling "Hele og delte sykepleiere. En kvalitativ studie av sykepleieres arbeidsvilkår og arbeidstid i sykehjem". Avhandlingen er basert på fire artikler og du kan lese KILDEN - informasjonssenter for kjønnsforskning sin omtale av avhandlingen her.

Ingstad ble utdannet sykepleier for 15 år siden, og arbeidet deretter 6 år ved ulike institusjoner; sykehus, hjemmesykepleie og sykehjem. Hun tok hovedfag i sosiologi i 2002 og har siden da arbeidet i høgskolesystemet, først ved høgskolen i Hedmark, og de siste 7 årene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. I perioden 2007-2010 hadde hun en stipendiatstilling, og disputerte i april i år.

 

Lær mer om et svært spennende tema og møt opp i rom J1064 på universitet. Vi starter med innlegg fra Ingstad kl. 11:00, så blir det lunsj fra 12:00 og  innspill og spørsmål fra tilhørerne fra 12:30 til 13:00.

Velkommen!

 

 

Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=522


 Aktuelt lesestoff relatert til tema:

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no