Likestillingsforum – AVLYST! Hjelpepleieres forhandlinger om arbeidstid

Foto: Institutt for helse og samfunn, UiO

Vi må dessverre avlyse likestillingsforum 14. desember da foredragsholder ikke har mulighet til å komme likevel. Vi jobber med å sette opp et nytt forum i januar på sammenfallende tema da vi vet at det er sterkt ønske fra regionen å få et økt fokus på dette. Mer info vil komme via nyhetsbrev/nettsiden/facesiden vår. Vi beklager så mye for dette, og håper vi ser dere igjen i januar.

 

Senteret følger opp sitt fokus på kvinners arbeidstid!

 

14. desember 11-13 kommer Gunvor Aasbø, sosiolog og doktorgradsstipendiat ved Helsetjenesteforskning, Akershus Universitetssykehus, til likestillingsforum for å presentere sin masteroppgave om hjelpepleieres forhandlinger om arbeidstid. Der problematiserer hun valgene kvinnene har og gjør i forhold til deltidsarbeid og ekstravakter. Hun finner at kjønn er et underliggende premiss i forhandlingene. Samtidig finner hun at hjelpepleierne bruker normer for positiv kvinnelighet for å framstå som ’ordentlige’ i forhandlingene om ekstravakter. For dette forskningsarbeidet ble Aasbø nominert til kjønnsforskningsprisen i 2010.

Her er en link til Aasbøs oppgave: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=94912

 Les også den nylanserte faforapporten 2012:49  "Frivillig deltid - en privatsak?" 

Tid og sted: Møterom ALFA i Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med innledning klokka 11, spiser så lunsj, og fortsetter med en diskusjonsdel fram til klokka 13.

Påmelding innen 11. desember på denne linken: https://eras.uia.no/reg.php?id=658

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no