Likestillingsforum i FVN

Logo FVNDen største verkebyllen på Sørlandet er de dårlige levekårene. Og det største tabuet er den manglende likestillingen. Summen av de to blir for illeluktende for politikerne.

Dette skriver kommentator Valerie Kubens i Fædrelandsvennens lørdagsutgave etter at hun var tilstede på Likestillingsforum fredag 17. desember, hvor Nina Jentoft (Agderforskning) og Torunn S. Olsen (UiA) presenterte forskningsrapporten Et liv jeg ikke valgte - Om unge uføre i fire fylker. Rapporten sier blant annet at det for Aust-Agders del er en rekke ikke-medisinske forhold slik som folkelynnet og kultur som har betydning for de høye tallene av unge uføre.

Det er særlig politikernes manglende vilje til å gjøre noe med situasjonen som blir omtalt i kommentaren. Spesielt fremheves koblingen mellom likestilling og levekår og hvordan politikerne selv med mye forskning tilgjengelig, likevel ikke gjør noe mer.

Les hele kommentaren i Fædrelandsvennens papirutgave, lørdag 18. desember 2010, side 7.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no