Likestillingsforum – Jenters og gutters hverdagsliv på Sørlandet

 

Foto: Agderforskning

Fredag 19. oktober kommer sosiolog og forsker Ann Christin Nilsen fra Agderforskning til likestillingsforum for å presentere prosjektet «Barns levekår og hverdagsliv i Agder» i et kjønnsperspektiv.  Prosjektet, som er finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Senter for likestilling, har dannet utgangspunkt for en omfattende artikkelserie i Fædrelandsvennen. I prosjektet har 811 barn fra syv kommuner i Agder besvart et spørreskjema som kartlegger ulike sider av deres hverdagsliv, og i forumet er det gutters og jenters hverdagsliv som står i fokus. Hva har de av eiendeler? Hva gjør de i fritiden? I hvilken grad strever de med skolearbeidet? På hvilke måter bidrar de hjemme? Hvem er de sammen med? Og hvilke tanker har de om fremtiden? Dette er noen av spørsmålene som belyses i den første delrapporten fra prosjektet, som dere kan lese her. Presentasjonen i forumet vil dreie seg om likhetene og ulikhetene mellom gutter og jenter som har svart på undersøkelsen. Hva kan disse funnene bidra med i den regionale og nasjonale likestillingsdebatten?

 

 

Tid og sted: Møterom inne på Agderforsknings lokaler på Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med innledning klokka 11, spiser så lunsj, og fortsetter med en diskusjonsdel fram til klokka 13.

 

Påmelding på denne linken innen mandag 15. oktober: https://eras.uia.no/reg.php?id=701 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no