Likestillingsforum – Kvinner i medieoffentligheten; løfter glasstaket seg?

 

Fotograf Bernt Eide

Fotograf Bernt Eide

Et samfunn har godt av at alle stemmer taler. Men hvordan står det til med adgangen til mediene, globalt og nasjonalt? Har internetts demokratisering ført til flere kvinner i offentligheten? Går utviklingen i riktig retning, men seint? Hvem får framstå som «eksperter» i mediene? Hvordan så pressen ut i «Kvinnestemmerettsåret» 1913? Trenger redaksjonene egne interne vaktbikkjer med skarpt kjønnsblikk, slik som «Farvel Taliban»-prosjektet i avisen Nordlys er et eksempel på? Vegrer kvinner seg mer for å delta i mediene? Disse og andre spørsmål om medier og kjønn blir tatt opp i Elisabeth Eides  forelesning.

Merk tidspunktet! Vi starter en halvtime tidligere enn vanlig. 
Tid: Torsdag 27. mars. Kl. 10:30-13:00
Sted: H1-058 Universitetet i Agder
Påmelding innen 25. mars på denne lenken: https://eras.uia.no/reg.php?id=1087
GRATIS LUNSJ!

Vil du lese mer fra Eide? Se disse publikasjonene:

  • Afghanistan – ingen fred å få (med Terje Skaufjord, utkommer 4.4.2014),
  • «Kriminelle, kulturelle, kapable kvinner. Pressens kvinneversjoner i stemmerettsåret» i Pressehistorisk tidsskrift (Med Else-Beth Roalsø, 2013);
  • «Backlash i mediene? Journalistikk og kjønn» i Orgeret (red.) Norske Medier – journalistikk, politikk og kultur (2012);
  • Media Meets Climate: The Global Challenge for Journalism (2012) Bidrag til Global Media Monitoring Report (om kjønn og medier, 2011);
  • Narrespeil, kjønn, sex og medier (Høyskoleforlaget 2000)

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.