Likestillingsforum – Likestilling i skolen

25. august var forsker Liv Anne Støren fra NIFU STEP på likestillingsforum. Støren la frem funn fra en ny rapport som konkluderer med at likestilling er lavest prioritert av de  målsettingene skolen skal jobbe med.

NIFU fikk i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å kartlegge status for likestilling i grunnopplæringen og dette arbeidet resulterte i rapporten «Likestilling er jo ikke lenger det helt store…»

Prosjektet hadde sin bakgrunn i Kunnskapsdepartementets Handlingsplan for likestilling i barnehage og
grunnopplæringen 2008 – 2010.

Kartleggingen fokuserte både på den vekt som legges på likestilling, og det arbeidet som utføres i skolesektoren med henblikk på å øke likestillingen.

Liv Anne Støren
Rapporten fra NIFU engasjerte deltakerne
Over 20 kvinner og menn fra fylke og kommune deltok på forumet.

 

 

 

 

 

 

 

Støren stilte spørsmålet: Er likestilling noe for skolene å bry seg med?

Hun besvarte spørsmålet med å trekke frem disse punktene:

 • Kvinners lønn er 85 prosent av menns lønn (da er dettatt hensyn til deltid/heltid)
 • Én viktig grunn til dette er at typiske kvinneyrker lønnes dårligere enn menn
 • Når skolen tar opp spørsmål, for eksempel isamfunnsfagtimer eller i faget «utdanningsvalg», er det ikke da en god mulighet til å diskutere slikespørsmål?
  For eksempel «enkle» spørsmål som….
 • Hvorfor er det lønnsforskjeller mellom menn og kvinner?
 • I hvor stor grad velger gutter og jenter ulikt med hensyn til utdanning og yrke? Og hvorfor gjør de det?
 • Hva synes de unge om «fedrekvoten»?
 • Hvordan skal fedre og mødre fordele arbeidet, hjemme og ute?
 • Hvorfor får kvinner som regel daglig omsorg for barn etter skilsmisse? Bør det være sånn?
 • Hva kan en gjøre med det som kalles «vold i nære relasjoner»?

Du kan finne rapporten på NIFU.no eller laste den ned her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no