Likestillingsforum – Likestilling i skolen

Bilde av Liv Anne Støren

Liv Anne Støren har funnet at likestilling er lavest prioritert av de målsettingene skolen skal jobbe med

25. august kommer forsker Liv Anne Støren fra NIFU STEP til likestillingsforum. Støren skal legge frem funn fra en ny rapport som konkluderer med at likestilling er lavest prioritert av de målsettingene skolen skal jobbe med.

Skolene er pålagt å skape bevissthet rundt utdanningsvalg, jobbe for likt læringsutbytte for begge kjønn (med særlig fokus på gutters leseferdigheter), fokusere realfag (særlig for jenter), og arbeide med kjønn, kropp og helse (inkludert kjønnsrelatert mobbing). I følge Støren og kolleger fra NIFU STEP er gutters leseferdigheter det eneste aspektet som får noe særlig oppmerksomhet.

Les mer om rapporten her: http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=73524

Lær mer om et tema som et spesielt viktig for landsdelen vår! Møtet blir i møterom Alfa, rett til høyre når dere kommer inn i Sørlandet Kunnskapspark. Vi starter med lunsj klokka 11:30, så blir innlegg fra Støren fra ca. kl. 12:00 med påfølgende innspill og spørsmål fra tilhørerne. Vi er ferdige kl. 13:30. Velkommen! 

Påmelding snarest på følgende lenke: https://eras.uia.no/reg.php?id=307

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no