Likestillingsforum med Solveig Omland

Fredag 17. mars arrangerte Senter for likestilling og forskningsgruppen Mobilitet, kjønn og kultur ved UiA årets første Likestillingsforum. Solveig Omland, Høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, holdt et engasjerende og viktig foredrag om hvordan unge muslimske jenter i Norge forhandler religiøs identitet i hverdagslivet. Over 50 personer deltok på arrangementet i Lilletunstova på Universitetet i Agder. Solveig tok utgangspunkt i sin PhD avhandling som hun forsvarte før jul og med det fullførte en PhD i Intercultural Studies ved Trinity International University i Illinois, USA.

Som andregenerasjons innvandrere hadde alle hennes informanter vokst opp i Norge. Hennes avhandling gir et innblikk inn i hvordan det er å leve som ung muslim på Sørlandet i dag og den gir også en pekepinn på hvordan det går med integreringsprosessen.

På nettsiden til NLA har Solveig Omland tidligere gitt en kommentar om avhandling hvor hun sier,

 «Jeg ble overrasket over at mange av informantene som er født og oppvokst i Norge har få eller ingen såkalte «etniske norske» venner selv om de har gått hele skoleløpet i offentlig skole. I ungdomstiden forteller mange av informantene at de trakk seg unna sosiale sammenkomster som de var invitert til fordi de anså det som haram (ikke tillatt) å være der.  Dette får uønskede konsekvenser for informantene sosialt sett. I tillegg synes jeg det var et spennende funn at informantene opplevde få personlige utfordringer som praktiserende muslimer, faktisk forteller de om mye tilrettelegging fra lærere og praksislærere, samtidig som de går en med oppfattelse av at det er vanskelig å være muslim i Norge og beskriver at «jeg er heldig» om sin egen situasjon. Det var også interessant å se hvordan de «forhandlet» om når en handling er haram og når den samme handlingen ikke er haram, som viser seg å være ganske kontekstavhengig i mange situasjoner.»

Les hele intervjuet med Solveig Omland her.

Om Likestillingsforum
Senter for likestilling arrangere flere Likestillingsforum i løpet av året. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Det blir satt av god tid til dialog mellom tilhørere og innleder. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet, studenter og andre interesserte. Likestillingsforumet er åpent for alle.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no