Minoritetskvinner og lønnsarbeid

På dette likestillingsforumet vil vi få presentert to forskningsprosjekter om etniske minoritetskvinner og lønnsarbeid: «Afghanske kvinners prosess med å komme i lønnet arbeid i Lindesnes kommune» er en studie av arbeid for å få afghanske flyktningekvinner inn i lønnet arbeid. Foredrag ved: May-Linda Magnussen.MayLinda May-Linda Magnussen er sosiolog med kjønn som fagfelt og forsker ved Agderforskning.    Vi vil også få en presentasjon av følgeforskning knyttet til prosjektet «Jobbsjansen» i Lyngdal kommune. Jobbsjansen har som formål å få minoritetskvinner som har stått utenfor arbeidslivet i lang tid, inn i lønnet arbeid. Foredrag ved: Hege Wallevik og Hanne S. Haaland.hanne haalandII 105 Hege Wallevik og Hanne S. Haaland er begge førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA.   Tid: 27. mai, 11.00 – 13.00 Sted: Alfa, Kunnskapsparken, ved UiA. Påmeldinghttps://eras.uia.no/reg.php?id=1371 Mer informasjon kommer snart!  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no