Likestillingsforum – Vold i nære relasjoner som likestillingsutfordring

profilbildeLeneMordal

30. oktober kommer Lene Mordal fra Kristiansand Kommune for å snakke om vold i nære relasjoner. 

Mordal jobber som prosjektleder for prosjekt mot tvangsekteskap, ekstremkontroll og æresrelatert vold i Kristiansand kommune. Hun arbeider også med kompetanseheving i hjelpeapparatet, og er initiativtaker til organisasjonen Sisters som jobber relasjonsrettet med ungdomsgrupper. Mordal har tidligere erfaring fra arbeid med voldsutsatte og risikoutsatt ungdom. Hun er utdannet innenfor psykologi og statsvitenskap med videreutdanning i vold i nære relasjoner.

På likestillingsforum vil Mordal basert på sin praksiserfaring problematisere hvordan likestillingsdebatten kan oppfattes å gi uttrykk for at vold i nære relasjoner er en marginalproblematikk, og hvorfor det praktiske og strategiske likestillingsarbeidet må gi denne tematikken mer rom. Mordal vil ut i fra sin praksisbakgrunn argumentere for at kvinner som utsettes for fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold bør bli satt i sammenheng med likestillingsproblematikken for øvrig.  

Innlegget tar utgangspunkt i forskning og politisk arbeid for likestilling og mot vold i nære relasjoner og argumenterer for at fokuset i likestillingsarbeidet i større grad bør rettes mot det holdningsskapende arbeidet for likeverd, særlig i ung alder. Holdningsskapende og forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner må få minst like mye plass i likestillingsarbeidet som arbeid mot institusjonalisert kjønnsrollefordeling.

 Les mer om tematikken på våre temasider: Vold i nære relasjoner

Tid:Onsdag 30. oktober. Vi starter kl. 11:00 og er ferdige til kl. 13:00. Lunsj vil bli servert. 
Sted: Agderforsknings lokaler på kunnskapsparken. 
Påmelding innen 25. oktober påhttps://eras.uia.no/reg.php?id=940

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no