Likestillingsforum

Det to neste møtene i forumet er satt til fredag 17. april og fredag 19. juni, begge med tidspunkt 11-13.

17. april vil Hanna Aase ved Senter for entreprenørskap ved UiA gi oss en gjennomgang av forskning om kvinner og entreprenørskap. Hva kjennetegner kvinnelige entreprenører og hvordan kan vi legge til rette for å få flere av dem? Programmet for dagen blir som følgende:

11.00-11.45: Innledning ved Hanna Aase
11.45-12.15: Lunch
12.15-13.00: Siste nytt fra Senter for likestilling og diskusjon over dagens tema

Sted blir Agderforsknings lokaler i Sørlandet Kunnskapspark på Gimlemoen.

Blir du med på neste møte i forumet? Meld deg på til mlm@aforsk.no innen tirsdag 14. april.
Forumet er åpent for alle, så inviter gjerne med noen du tror kan ha interesse av å delta. Velkommen!

Kjære interessenter!

19. juni: Agnes Aaby Hirsch, likestillingskoordinator ved Statistisk sentralbyrå snakker om SSBs likestillingsindeks, hvordan den er bygget opp, og hvordan den nå revideres. Hva kan den si noe om og hva kan den ikke si noe om? Og kan den brukes for å vurdere om likestillingstiltak i regionen har effekt, eller bør en heller benytte andre målingsmetoder?

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no