Likestillingsindeksen: På bunn igjen

For tredje år på rad ligger de to Agder-fylkene på bunn i likestilling mellom kvinner og menn.
Se intervju med May-Linda Magnussen på NRK Sørlandet (9.30 ut i sendingen)

Likestillingsindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2008 viser stor variasjon mellom kommunene. I Agders distrikt er det Sirdal som ligger best an på likestillingsindeksen med med 2,9 poeng. (nummer 101 av landets 431 kommuner) Farsund ligger helt på bunn av listen med 431 kommuner, med 1,3 poeng like etter Sokndal med 1,5 poeng (kommune nummer 422 på listen)

MÅLINGEN: Likestillingsindeksen forsøker å sammenfatte ulike mål på likestilling som viser i hvilken grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og yrkesliv i den enkelte kommune. Denne sammensetningen av indikatorer er kun èn av flere måter å beskrive likestillingssituasjonen i kommunene på, opplyser SSB.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no