Likestillingskonferansen 2007

Fra UiAs nettavis:

Er likestilling et organisasjonsansvar?

Alle de ansattes felles kultur i forhold til likestilling i bedriften, etaten eller foreningen er nøkkelen til likestilling. Og bedriftskulturen er ledernes ansvar. Samspillet mellom organisasjonskultur og lederansvar kan inspirere til å ta begge kjønn i bruk – eller til å la være. Det er temaet på Likestillingskonferansen 9. november. Mer

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.