Likestillingskonferansen UiA

Den årlige likestillingskonferansen ved UiA har blitt flyttet fra 31. oktober til 26. november.

 

«ET LIKESTILT ARBEIDSLIV»

 Påmelding:  

26. november 2013 kl. 10.00-15.00

https://eras.uia.no/reg.php?id=973 

 

PROGRAM

Kl. 10.00 – Kl. 10.15

Filmen «Stemmerettsjubileet»

Velkommen ved fylkesordfører Terje Damman

Kl. 10.15 – Kl. 11.35
«TREPARTS-AVTALER FOR LIKESTILLING I ARBEIDSLIVET»

 

Beret_Bråthen

Beret Bråten, forsker ved Fafo og sekretær for Skjeie-utvalget 
innleder om temaet knyttet til NOU 2012:15 «Politikk for likestilling» og 
St.mld.nr. 44 «Likestilling kommer ikke av seg selv»

Gerd_Kristiansen

Gerd Kristiansen, LO-leder
«LO om framtidige TREPARTS-AVTALER for likestilling i arbeidslivet»
Dialog med publikum -  se omtale:

Inger_Lise_Blyverket

Inger Lise Blyverket, Leder arbeidslivspolitikken i Virke
«VIRKE om framtidige TREPARTS-AVTALER for likestilling i arbeidslivet»

 

Kl. 11.35 – Kl. 12.15 LUNSJ 

 

«REKRUTTERINGSKRIGEN – KAMPEN OM FRAMTIDAS ARBEIDSKRAFT»

Kl 12.15 – Kl. 12.30 Kulturelt innslag

 

Kl 12.30 – Kl 13.45

maalfrid-brath

Maalfrid Brath , konsernsjef i Manpower
«Utradisjonell rekruttering. Hvorfor og hvordan?»

anne-turid-wikdahl

Anne Turid Wikdahl, fagsjef i Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

«Framtidens arbeidskraftbehov i helsesektoren»

 

Film fra «Fritt valg»
Golshani

Mazyar Golshani , førskolelærer 
«Hvorfor jeg valgte å bli førskolelærer»

Spørsmål og kommentarer fra publikum

 

 

Kl 13.45 – 13.00 KAFFE-STREKK

Kl 13.00- Kl 15.00

Ellingsen

Anne-Grete Ellingsen, direktør i NODE

«Framtidig rekrutterings-strategi for teknologisektoren»

Koanda

Kine Koanda, elektriker

«Hvorfor jeg valgte å bli elektriker»

 

Avslutnings-debatt om utradisjonell rekruttering

Alle som har hatt innlegg deltar sammen med publikum.

kristina-nilsen

Debatten ledes av Kristina Nilsen 

 

likestilling-logo

Se uia.no/likestilling for program og foredragsholdere. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no