Likestillingskonferansen

Plakat for likestillingskonferansen 2010Den årlige likestillingskonferansen på Universitetet i Agder blir arrangert 12. november. Tema i år er Integrering og arbeidsliv. Øystein Djupedal, Shabana Rehman og Abid Raja er noen av personene som holder innlegg. Konferansen holdes på Campus Grimstad og er gratis. Påmeldingsfrist er 8. november.

For mer informasjon og påmelding, følg denne lenken: www.uia.no/likestilling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no