Likestillingspris til Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen, tidligere Høyre ordfører i Lindesnes kommune samt nærings- og helseminister i Bondevik II-regjeringen er tildelt YS’ likestillingspris for 2008.

Begrunnelsen for tildelingen er todelt:

Hans gjennomføring av lovendringen som fastslo at hvert kjønn skulle være minst 40 prosent representert i ASA-styrene. Det innebar en betydelig økt kvinneandel i styrene i børsnoterte selskaper.

Men kanskje vel så viktig, hans engasjement som helseminister for psykiatriske og rusavhengige pasienter og deres pårørende er også med i begrunnelsen.

Mer på NRK Sørlandet


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no