Likestillingssentrenes nettskole

På vår felles nettskole finner du kurs om:

  • Aktivitets og redegjørelsesplikten for arbeidsgiver
  • Bevisste utdanningsvalg
  • God rekruttering er likestilt rekruttering
  • Introduksjonskurs om normer
  • Trygg i egen seksualitet
  • Våg å se – våg å handle! Vold mot barn og unge

I løpet av 2021 skal lanserer Senter for likestilling nettkursene:

  • Normkritikk
  • Kjønnsdelte utdanningsvalg for karriereveiledere og lærere
  • Let`s talk - seksuell trakassering i helse- og sosialsektoren 

For å kunne ta kursene må du registrere deg som bruker på nettskolen. Alle kurs er gratis. Hvis du vil se en video om hvordan du registrerer deg på nettskolen og hvordan du finner kursene våre kan du se det her:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no