Likestillingsstudiet

Likestillingsstudiet - halvårsstudium

Det sentrale tema i studiet er likestilling mellom kjønn innen familie, samfunnsliv og arbeidsliv, og hvordan kvinner og menn deltar ulikt på disse arenaene. Studiet går inn på årsakene til dette, og hvilke tiltak som kan bidra til en bedre fordeling.

Studiet består av til sammen 30 studiepoeng, og er satt sammen av tre emner à 10 studiepoeng:

• Et offentlig og privat ansvar
• Sosialisering og kjønnsroller
• Visjoner og tiltak

Studiet retter seg mot ansatte både i privat og offentlig sektor, som rådgivere, konsulenter og ledere. Kompetansen som studiet gir, er også relevant for lærere, kulturarbeidere og ansatte innen ulike organisasjoner. Studiet er også aktuelt for dem som er interessert i generelle samfunnsspørsmål. Studiet kan tas som frittstående emner eller inngå som del av en selvvalgt bachelor.

Grunnstudium, 30 studiepoeng

Omfang: 1 semester

Sted:
Kristiansand

Søknadsfrist:
15. november

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

Semester: Vår

Søknad: Lokalt opptak

Studiekode: 8890

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no