Likestillingstiltak forgjeves

Fylkesmann Ann Kristin Olsen har vært med på å sette i gang mange tiltak for å fremme likestilling på Agder. Alt er forgjeves, mener hun.

Jeg hadde ventet å se noen resultater av tiltakene som er gjort i løpet av de elleve årene jeg har vært fylkesmann. Det er dypt deprimerende at det ikke ser ut til å monne, sier fylkesmann i Vest-Agder, Ann Kristin Olsen, til Fædrelandsvennen.

Les mer på:
http://www.fvn.no/lokalt/article734838.ece

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no