Likestilte kommuner – hvor er vi?

Banner likestilte kommuner - kortereI vår har senteret vært travelt opptatt med å arbeide sammen med 7 ulike Vest-Agder kommuner på programmet Likestilte kommuner. Som pilotkommune i dette programmet vil kommunene gjennomføre et prosjekt på et tjenestested som synliggjør tjenestene i et kjønnsperspektiv. Programmet vil også bidra til at kommunene opparbeider seg kompetanse og gode erfaringer på hvordan integrere kjønnsperspektivet i overordnede styringsdokumenter og planverk. Kommunene skal få hjelp til å arbeide aktivt med likestilling, både ved hjelp av midler, veiledning, erfaringsutveksling med de andre kommunene i prosjektet, samt kurs og kompetanseheving. Det tilbys en helhetlig pakke som gir et godt grunnlag for videre arbeid med likestilling på andre områder og tjenester i kommunen.

 

Arbeidet er godt i gang i de fleste av kommunene, og lederopplæringen er planlagt gjennomført til høsten. En kommune som har kommet svært godt i gang er Hægebostad kommune. Senteret og Likestillingssenteret gjennomførte lederopplæring med Hægebostad primo juni og da var de allerede ferdig med den nye kommuneplanen. Kommuneplanen har viet en av fire satsingsområder til likestilling;

  1. Arbeidsplasser
  2. Omdømme
  3. Likestilling
  4. Tjenestetilbud

Kommuneplanens samfunnsdel er nå ute til høring. Likestillingstiltakene førte også til at NRK Sørlandet intervjuet Hægebostads ordfører Ånen Werdal. Les intervjuet her: http://www.nrk.no/sorlandet/1.11086233

 

En annen som har kommet godt i gang blant våre 7 kommuner er Kristiansand kommune. De har gjennomført en kartlegging på kjønnsforskjeller ved rehabilitering. Kartleggingen viste at menn i gjennomsnitt får tildelt 37 % flere rehabiliteringsdøgn enn kvinner. Enslige menn fikk derimot 64 % flere døgn enn enslige kvinner. Kvinner får tildelt samme omfang av rehabilitering uavhengig av sivilstatus. Dette selv om enslige kvinner utgjør den største og eldste gruppen. Funnet til Kristiansand kommune samsvarer med liknende studier, noe som er svært spennende for sektoren. Om noen ønsker mer info fra denne studien ta kontakt med Yngvar Rypestøl, tlf. 91633349,.e-post: Yngvar.rypestol@ kristiansand. kommune.no

 

Likestillingssenteret på Hamar har i samarbeid med KUN senter for kunnskap og likestilling og Senter for likestilling fått ansvaret for gjennomføringen av programmet. Det har også blitt opprettet en nettside som er åpen for alle; www.likestilt.no. Dette er en erfaringsside, og om det er noe du savner på denne siden, gi oss gjerne beskjed. 

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no