Plantemakonferanse om likeverdige offentlige tjenester

Arbeidet med å lage LIM-planen - Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder er i gang. Planen har fem hovedtema, og ett av disse er likeverdige offentlige tjenester. Alle interesserte inviteres til konferanse om dette plantemaet i Haven, fylkeshuset i Vest-Agder onsdag 12.mars kl. 18. Avslutning seinest 20:30. Påmelding via denne lenka:
http://www.vaf.no/aktuelt/temakonferanse-om-likeverdige-offentlige-tjenseter/

Invitasjon 12.mars

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no