LIKT FOR ALLE?

Senter for likestilling i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arendal kommune
har gleden av å invitere til nytt seminar om ”aktivitets- og redegjørelsesplikten”.

Målgruppen er politikere, rådmenn, ordfører og andre i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med eller har ansvar for likestilling, ledelse, rapportering eller personalpolitikk. Det kan også være for likestillingsutvalgt eller hovedtillitsvalgte. Utbytte blir størst ved at flere fra hver kommune deltar på seminaret.

Alle mennesker har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. Som arbeidsgiver har du plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Målet med seminaret er at det skal være både praksisrettet og dialogbasert, samt øke kunnskapen og forståelsen for viktigheten av implementering av likestillingsperspektivet i kommuner og fylkers planarbeid. Det vil også bli vektlagt å informere om den utvidede rapporteringsplikten på etnisitet
og nedsatt funksjonsevne – hva kreves og hvordan kan det løses praktisk?

Sett av:
Torsdag 5.november fra kl 09.15 til 15.00
i den gamle Bomullsfabrikken rett utenfor Arendal sentrum

Invitasjon som pdf
finner du her

Påmelding er elektronisk til: https://eras.uia.no/reg.php?id=110
Kontaktperson er: Ragnhild Hammer eller Monica Lunøe Rand,
Arendal kommune, tlf 91 66 56 46.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no