LIM-planen: Stor høringskonferanse.

LIM-planen: Sett av 19.juni!

loveleen-0439-1-2-Nå skrives det forslag til Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder, og også til handlingsprogram som skal følge planen. Etter at forslagene er behandlet politisk, skal de sendes på høring i perioden juni-oktober. Loveleen Rihel Brenna kommer til høringskonferansen som holdes på UiA Campus Grimstad torsdag 19.juni. Påmeldingen til konferansen er åpnet .

 

Hentet fra vaf.no, les mer på deres side: http://www.vaf.no/tjenester/regionalutvikling-regionplan-agder-2020/regional-planlegging/lim-planen-hoeringskonferanse-19juni-paa-uia-campus-grimstad/

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no